END:CIV

Join The Network

Search

Friday, December 18, 2015

isang daang tula sa paggalaw 100+pahina at disorder/out of order: psychopathology ng kabaliwang Pilipino sa panahon ng virtual/ o digital 300+pahina

Iba naman ang problematik ng parteng ito ng pag-aaral ng paggalaw, kung sa mas naunang parte ay binigyang diin ang indibidwal na paggalaw. Sa parteng ito ay nilalagay sa konkteksto ang indibidwal na nakapaloob sa mas malaking institusyon, ang institustyon ng lipunan. Binubuo ito ng kasunod na apat na parte ng pag-aaral ng paggalaw, kung ang Flip ay tumalakay at nakapagbigay ng empirikal at anekdotal na mga datos, sinubukan ng mananaliksik na pagsangahin ang mga kategorya niya sa paggalaw sa pamamamagitan ng  tatalong magkakaiba ngunit magkakaugnay na penomeno sa kasalukuyang panahon. Ang sikopatolohiya ay sinubukang ilapat sa pagpatay ng estado. Tunghayan sa rasyunale ng bahaging ito:

Ang papel ay tungkol sa pagbabasa ng kamatayan ng estado/ estado ng kamatayan. Ang papel dito ay tumutukoy sa isang dimensyonal na midyum na tatalakay sa pagbabasa ng mga detalye ng kamatayan ng estado. Ang problema ay hindi ang estado kundi ang ideya nito.Ang ideya ng estado ay hindi namamatay. Ang estado na tinutukoy dito ay patay na, pero ang ideya nito ay hindi pa. Makikita ito sa ideya nito, sa konkreto sa patuloy na pagtaas ng bilang ng political killings sa ating bansa.Sa unang pagsasanga, ang   unang parte  ng 100 tula ay ang pagbasa ng Political Killings gamit ang mga primaryang batis ng AFP at iba pang ahensya ng gobyerno tungkol sa pagkakategorisa sa mga NPA bilang terorista. Ang kuneksyon ng mga ideya ay sinagawa sa pamamagitan ng  pagpapalitaw ng mga mahahalagang konsepto batay sa mananaliksik sa mga transmittal, sulat, e-mail, diskusyon, powerpomit presentation at iba pang mga dokumento ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas at mga intelligence nito. Ginawa ito sa pamamagitan ng pagsasalit-salit ng mga seksyon ng 100 tula at pagbura sa ibang parte ng mga dokumento na pinili sa pamamagitan ng pagtabon ng tinta ng pentel pen sa papel. 
ang pinakamatingkad na katangian ng isang demokratikong bansa ay ang pagkakaroon ng eleksyon. Sa pamamagitan ng eleksyon, makakaboto ka. Makakapaghalal ka ng mga pulitiko na tutulong at magbibigay ng solusyon sa problema ng Pilipinas. Makakapili ka ng pinakamahusay at pinakamatatalinong mga kandidato. Sa ngalan ng eleksyon mauubos ang korupsyon.

Sa kasunod na parte ng pagsasanga, ang Schizophrenia ay nilalapat sa eleksyon sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagkuha sa partikular na kaso ng Gloria-Gate Scandal. Kinuha ang transkripsyon ng kumbersasyon ng dating komisyuner na si Virgilio Garcillano at ang kasalukuyang Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ginupit ito sa kalahati at sumipi ng mga karampatan na kaso at violation nito sa Omnibus Elction Code. Tulad ng ginawa sa unang pagsasanga, sinalit-salit din ang paglalagay ng mga seksyon sa 100tula.
Pero ito ang mababangong panaginip ng demokrasya at ilusyon ng eleksyon. Ilang beses na bang nabigo ang mga Pilipino. Ilang beses nang umasa na may magbabago. Ilang beses nang nangarap nang mas magandang bukas. Pero ilang beses na rin nagising sa katotohanan at walang magawa kundi ang magpartisipeyt sa ritwal ng eleksyon at pagboto. Walang hanggang pagpila sa rasyon ang eleksyon. Bago ka pa makarating sa dulo ng pila, ubos na ang binibigay na lugaw o tuyo.

Habang gumagawa ng ibang galaw sa pamamagitan ng paggupit at pagputol ng papel at pagkukunekta ng mga ideya ng eleksyon sa transkripsyon ng Gloria-Garci Tape at sipi ng Omnibus Elction Code, pinapalabas ang mga kuneksyon at paggalaw ng mga ideya sa anyo ng zine.

nasa yugto na tayo ng digital at virtual, bagamat mas marami ang nakatali sa lupa. Binura na ng teknolohiya ang agwat ng lupa sa kalangitan. Wala nang pagitan ang luma at bago. Nag-a-abot ang lahat sa isang absolutong dimensyon ng pagiging digital at virtual ang mundo. Epekto ito ng globalisadong pakikipag-ugnayan. Sa pamamagitan ng mga bagong midyum, tulad ng internet, cellphone, email, pagba-blog at e-books. Sabay-sabay na umiiral ang mga luma at bagong midyum. Lahat ay nalulusaw sa akselerasyon ng teknolohiya.

Sa parteng ito, tinatampok ang lipunang Flipino sa pamamagitan ng pagkuha ng mga balita sa internet sa Subic Rape Case. Ang partikular na pagsasangang ito ay nakuha sa pamamagitan ng paggupit sa papel ng mga balita at pagtabon ng mga lumang direktori upang takpan ang mga bahaging nagbebenta lamang ng produkto ang balita. Habang sinisingit pa rin ang ilang seksyon ng 100tula tungkol sa pamimiratang digital/virtual.

0 comments:

Post a Comment