END:CIV

Join The Network

Search

Sunday, October 11, 2015

Tungkol sa polyhedron 2.0/ quarthirty, alas dyes ng hapon: nomadikong pag-iral

Kung nakatampok sa mag naunang kolaborasyon ng Kawomenan: Gender and Development in Marinduque (2012) at Tailings: Life on a Dead River (2013). Ang eksena ng mga partikular na sektor at komunidad sa isla, ang sumunod na pagtatangka sa Polyhedron 2.0 ay mas malawak sa dalawang aspeto, sa panahon at pagpopook. Mas malawak, mas malalim at mas masaklaw ang Polyhedron 2.0 mula 2010-2014. Nagkaroon ng tyansa ang may-akda na makapunta sa ibang pook sa Asya at maging sa ibang syudad ng kapuluan. May mga mas naunang bersyon ang Polyhedron na binubuo  ng siyam na bahagi: tatlong tao, tatlong lugar at tatlong banghay. Imbis na irebisa ang nauna, isinantabi muna ito at gumawa ng malayo pero kaugnay na output bilang preparasyon sa pagdadalumat sa ginagawang disertasyon tungkol sa mga commons, periheral studies o  research center at maging mga info shop sa bansa. Ang kasalukuyang anyo ng Polyhedron ay masusundan sa pamamagitan ng ideya ng anarkipelago. Pamagat ng nabuong kalipunan tungkol sa anarkistang kilusang sa kapuloan ayon sa mga proponent nito. Tumutugma marahil ito sa paliwanag ni Pablo Birdsong sa huni ng ibon para matakdaan ang teritoryo. Kaugnay nito ang magkatambal na proseso ng teritoryalisasyon at deteritoryalisasyon. Kagaya ng nomadikong mga hayop at pagtatalampas ayon sa Anti Oedipus nina Deleuze at Guattari. Nasa paggitan ng Polyhedron ang  espasyo ng Marinduque at buong planeta sa iba’t ibang bilis, takbo at tyempo ng panahon.

0 comments:

Post a Comment