END:CIV

Join The Network

Search

Saturday, December 8, 2012

390th founding anniversary of Boac, MarinduqueBoac 390th Founding Anniversary Celebration December 1-8, 2012
Pangarap ng Boakeño (Office of the Mayor, Boac, Marinduque)
Pinapangarap namin ang isang bayan na ang kanyang kalikasan ay maipanumbalik sa kanyang dating kaayusan at kagandahan aat sama-samang pinagyayaman ng mga mapagkalingang mamamayan tungo sa isang likas-kayang pag-unlad at pakakinabangan ng sali’t saling lahi;
Pinapangarap namin ang isang bayan na ang angking talino at katalinuhan ng kanyang yamang tao, sa hinubog ng maipagmamalaking kultura, kasaysayan at kalinagan ay kolektibong naiaambag sa paglikha ng isang makatarungan, matiwasay, mapayapa at masaganang lipunan;
Pinapangarap namin ang isang bayan na pinamamahalaan ng mga matatapa at mapagkakatiwalaang pinuno at mga lingkod bayan na kumikilala sa aktibong pakikisangkot ng mga mamamayan sa bawat antas ng pamamahala tungo sa pagbibigay-kapangyarihan sa lahat ng sektor ng lipunan;
taglay ang pagpapahalaga sa mga batas, pagkilala sa halaga ng pagkakaisa at sariling pagsisikap, pagiging bukas sa pagbabago, pagpapasailalaim sa Dakilang Lumikha itinalaga namin ang aming mga sarili bilang mga Boakeño upang makamit ang mga pangarap na ito.-- Public Affairs & Information Section0 comments:

Post a Comment