END:CIV

Join The Network

Search

Friday, July 20, 2012

Pag Babadyet ng Pera ng Nangungupahang Magaaral

      Ang pagbabadyet ng pera ng mng anangungupahang mg a mag-aaral ay dapat isaalang-alang,una ay ng bawat estudyanteng nakaraanas nito o nasa ganitong sitwasyon, pangalawa ay ng mga magulang ng mga mag-aaral at pangatlo ay ng mga guro.      Madalas na problema at nakadaragdag pa sa isipin ng estudyante ang pagbabadyet ng kanilang mga pera,na nagbubunga ng pagkakulang o kakapusan sa pera sa pagaaral. Kung kayat dapat na mayroon silang ideya kung paano maisasagawa ito, at kung paanong makaiiwas sa ganitong kalagayan. Ganun din sa parte ng magulang, dapat alam nila ang mg pangangailangan ng kanikanilang mga anak nang sa gayon ay nalalaman nila kung sasapat ba ang pera ng mga magaaral nang hindi ito poproblemahin pa ng kanilang mga anak. Maging sa mga guro, hindi naman kinakailngang alamin nila isa-isa kung magkano ang pera ng kanilang estudyante kundi dapat ay may limitasyon ang kanilang ibinibigay na mga proyekto.      Inaasahang makatutulong ang mga nakasaad na impormasyon sa proyektong ito, lalo na sa mga magaaral na nasa ganitong sitwasyon.                   Mga Nagastos      Halaga A. Renta sa Kompyuter P 15 bawat oras B. Load Para sa Broadband P 60 C. Pamasahe P 42       Iskedyul 16 17 18 19 20 Pag-kalap ng impormasyon sa silid aklatan  x     Pag-kalap ng impormasyon sa internet   x    Pagsisimula ng pag-gawa sa papel    x   Pag-encode matapos gawin sa papel     x  Pag-analisa at pag-pasa      x 
From: "Janet Mangao" Date: Fri, July 20, 2012 1:03 amTo: "imcmarinduque@riseup.net" Priority: NormalOptions: View Full Header | View Printable Version | Download this as a file | Add to Address Book

0 comments:

Post a Comment