END:CIV

Join The Network

Search

Wednesday, July 18, 2012

MAPHE GOT TALENT
Sa bawat lebel ng MAPHE, nagkakaroon sila ng tinatawag na MAPHE GOT

TALENT. Lahat ng lebel ay kasama sa partisipasyon. Ang mga nasa dalawang

lebel ang syang nag-oorganize ng nasabing patimpalak. Ang mga nasa

ikatlong lebel ang syang mga contestant at ang nasa ikaapat ang mga hurado.

Ito ay ginaganap sa MSC Quadrangle sa buwan ng Setyembre.

Lahat ng studyante ay inaanyayahan sa patimpalak na ito.


ACTIVITY SCHEDULE


Induction Ball July 6,2012


Welcome Ball July 14,2012


Street Dancing July 16,2012


34th SPED Foundation at Gasan July 17,2012


MAPHE GOT TALENT September 2012

Ang MAPHE GOT TALENT ay taon-taong ginagawa ng mga MAPHE society, ito ay isang hakbang para subukan ang mga talent ng bawat isa sa Pag-awit, Pag-sayaw Pag-tula at marami pang iba.

0 comments:

Post a Comment