END:CIV

Join The Network

Search

Wednesday, January 11, 2012

Abstrak


Ang Indymedia ay tumutukoy sa Independent Media Center, isang global na network ng iba’t ibang anti-hirarkikal, anti-authoritarian at consensus-based na media outlet. Kilala ito sa iba’t ibang katawagan tulad ng Indymedia at IMC, ngunit sa pag-aaral ang Indymedia ay isang uri ng bagong kasangkapan/ pamamaraan sa pananaliksik at komunikasyon. Ang alternatibong kasangkapan ay inilapat sa probinsya ng Marinduque bilang test case o microcosm ng buong Pilipinas. Gamit nito ang makabagong teknolohiya at tinig ng mamamayan sa pagmapa ng kaligiran ng isang pook sa Pilipinas, ang Marinduque.

Ang Independent Media Center ay tumutugon sa mga pangangailangan ng mga papaunlad na bansa sa ikatlong daigdig na kumawala sa dominanteng usapin sa pag-unlad. Ipinapalagay ng mananaliksik, batay sa kanyang mga obserbasyon sa loob at labas ng bansa na mangyayari lamang ang makabuluhang kaunlaran kung magkakaroon ng direktang partisipasyon ang mga tao sa komunidad upang gabayan ang mga plano ng lokal na gubyerno. Sa malawak na larangan ng komunikasyon, sinubukang gumamit ng teknolohiya mula sa unang daigdig tulad ng bidyo, litrato at blog. Ang Indymedia ay paglalapat ng teknolohiya mula sa unang daigdig sa realidad at partikularidad ng ikatlong daigdig. At sa pag-aaral na ito, inilipat ang Indymedia sa bansang Pilipinas at particular sa probinsya ng Marinduque.

Kaakibat ng pagpapakilala ng Indymedia ang paggamit ng lente sa dalumat ng E-kontradiksyon. Ito ay paghahanap at pagdodokumento ng mga usaping kaunlaran sa probinsya ng Marinduque na maaaring magamit sa iba pang lugar sa Pilipinas. Nakakuha din ng pagkakataon na masubukan ang mga usaping ito sa iba pang lugar, maging sa labas ng bansa. Ginawa ang dokumentasyon sa pamamagitan ng iba’t ibang elektronikong pamamaraan tulad ng pagsusulat, pagkuha ng litrato, paggawa ng bidyo at pagsisimula/pagmimintina ng blog. Ang mga elektronikong pamamaraan ay tungo sa pagbubuo ng Independent Media Center sa probinsya. Ginagabayan ito ng praxis ng development communications at alternative journalism na naging laganap pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig partikular sa Asya at iba pang papaunlad na bansa.

Kung ang E-kontradiksyon ay tumutukoy din sa mga palagay ng mga lokal na gubyerno at mga lider sa komunidad kaugnay ng mga palagay ng mananaliksik na direktang nakakaapekto sa usapin ng pag-unlad. Ginagamit nito ang perspektiba mula sa itaas. Ang Blindspots ng Pag-unlad ay nakasalalay naman sa iba pang palagay na hindi nakita sa unang obserbasyon. Ang mga bagay na hindi nakita nang naunang lente ay nabibigyan naman ng pagkakataon na matampok sa perspektiba mula sa ibaba.

Ang lente sa dalumat naman ng Blindspots ng Pag-unlad ay pagsisinop kung ano ang pagbabago sa pagitan ng mga naunang pagsusumikap at kasunod na pagtatangka upang magamit ang iba’t ibang usaping kaunlaran at paano ito gagawing sapat sa probinsya ng Marinduque at maging sa iba’t ibang lugar sa Pilipinas mula sa kritika at praxis ng mga naunang pagsusumikap tulad ng karanasan ng Pilipinas, Indonesia, Japan at Thailand sa paggamit ng Indy Media.

Mahalagang kasangkapan ng E-Kontradiksyon at Blindspots ang Indy Test. Ito ay pagpapalabas at pagsubok ng inisyal na resulta ng unang dokumentasyon sa 6 na bayan na binubuo ng mahigit na 18 komunidad sa probinsya ng Marinduque. Ang Indy Test ay pagkuha ng feedback at kuro-kuro ng mga indibidwal, komunidad at bayan kung saan isinasagawa ang praxis ng E-Kontradiksyon at Blindspots. Naipalabas ang resulta ng Indy Test sa iba’t ibang lugar sa Pilipinas tulad ng Payatas, Bikol, Dumaguete, Cebu at Davao. Nakapagpalabas din sa ibang bansa bukod sa Pilipinas tulad ng Indonesia, Japan, Thailand at Malaysia. Ang mga pagpapalabas ay nasa iba’t ibang porma tulad ng libreng workshop, mobile na exhibit, mikrong pagpapalabas ng bidyo at pagtatala sa pamamagitan ng blog.

Ang pag-aaral ng usaping kaunlaran sa Marinduque gamit ang Indymedia ay paglihis sa kumbensyunal at nakagawian nang pamamaraang nakasalalay sa positibismong etnograpi at tradisyong nakasanayan na. Sa pamagitan ng Indymedia, ang usaping pangkaunlaran at pagkaunawa sa pook ay mula sa tinig mismo ng mga Marindukanon. Gamit ang makabagong teknolohiya, nabibigyan ng kapangyarihan ang mga residente ng Marinduque na maihugis, mailarawan, at maimapa sa bansa at sa ibang panig ng daigdig ang patuloy na kasaysayan at kaligiran ng Marinduque.

0 comments:

Post a Comment